ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Οστεοπρακτική φυσικοθεραπεία είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς που βασίζεται αποκλειστικά σε Evidence Based ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση και θεραπεία παθήσεων και κακώσεων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του Νευρομυοσκελετικού Συστήματος. Εμπνευστής και δημιουργός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο διδάσκεται για πολλά χρόνια στις Η.Π.Α. και σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, είναι ο Dr. James Dunning. Πλαισιωμένος από καθηγητές με πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τη διαφορική αξιολόγηση και την επιλογή θεραπείας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των θεραπευτών με τις τεχνικές HVLA-Manipulation με ασφαλή τρόπο γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του, δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή.

Ο τίτλος του Οστεοπράκτη ή Οστεοπρακτικού φυσικοθεραπευτή απονέμεται σε κάθε επαγγελματία υγείας που έχει ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευση του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνικών HVLAManipulation, Βελονισμού και IASTM για την διάγνωση και θεραπεία Νευρομυοσκελετικών καταστάσεων της Σ.Σ. και των άκρων. Όλα τα σεμινάρια του προγράμματος μετεκπαίδευσης έχουν την πιστοποίηση της FSBPT (Federation of States Boards of Physical Therapy). Ο Dr. Dunning είναι πρόεδρος του διαπιστευμένου από την APTA (American Physical Therapy Association) – ΑΑΜΤ Fellowship in Orthopaedic Manual Therapy.

Ο όρος Οστεοπράκτης δεν σχετίζεται με το επάγγελμα του χειροπράκτη ή του οστεοπαθητικού.     

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ: 

  • Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίων Βελονισμού– παραδοσιακή Κινέζικη & σύγχρονη Δυτική Ιατρική προσέγγιση (2) (Certification in Dry Needling) DN-1 & DN-2
  • Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίων εφαρμογής τεχνικών ManipulationHVLA της Σπονδυλικής Στήλης (4) (Certification in Spinal Manipulative Therapy) SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMT-4.
  • Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου εφαρμογής τεχνικών ManipulationHVLA άνω και κάτω άκρων (Extremity Manipulative Therapy) ΕΜΤ-1
  • Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου εφαρμογής τεχνικών για τη θεραπεία Μαλακών Μορίων με τη χρήση Ειδικού Εξοπλισμού (Instrument- Assisted Soft-Tissue Mobilization) IASTM-1
  • Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου Διαφορικής Αξιολόγησης & Πολύ-παραγοντικής Διαχείρισης Συνδρόμων των άνω και κάτω άκρων, σχετιζόμενων με δυσλειτουργίες της Σ.Σ. (Differential Diagnosis) DD-1

Ωστόσο, πιστοποίηση απονέμεται ξεχωριστά για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τα σεμινάρια είτε για Certification in SMT ή Certification in DN και δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τον κύκλο για την απόκτηση διπλώματος Οστεοπράκτη φυσικοθεραπευτή.